Polityka prywatności serwisu www.e-taxi24.pl

 

1. Informacje ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług poprzez serwis. 

2. Dane osobowe – Administrator

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), po zarejestrowaniu w serwisie oraz w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności jest: 

ATL Service Tomasz Lech

ul. Widokowa 5

42-460 Mierzęcice

NIP 6252269779

3. Podstawy prawne przetwarzania 

Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

- zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), także w celach marketingowych;

- w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w przypadku zamówienia usługi Newsletter lub w związku z korzystaniem z funkcjonalności portalu;

- wykonywania zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, m.in. w postaci prowadzenia dokumentacji księgowej, archiwizowania dokumentów przez określony przepisami prawa czas;

- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:

- zawarcia i realizacji zlecenia oraz umowy;

- przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe;

- prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą);

- umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych;

- obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

- analitycznym i statystycznym.

5. Wymóg/dobrowolność podania danych

- Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkowniku poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

- Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika;

- Podanie danych  jest warunkiem zamówienia i realizacji zlecenia;

- Podanie danych jest warunkiem podpisania umowy;

- Podanie danych stanowi ustawowy obowiązek wynikający z Ustawy o rachunkowości oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (faktura).

6. Zakres praw

W związku z  podaniem danych osobowych przysługuje prawo do:

- Wglądu i dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

- Sprostowania, uzupełnienia i modyfikacji danych osobowych;

- Usunięcia danych osobowych;

- Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W celu realizacji przysługujących praw istnieje możliwość wystąpienia z żądaniem do Administratora na adres e-mail atlservicedaneosobowe@gmail.com bądź adres siedziby firmy. Przed realizacją uprawnień następuje proces weryfikacji.

7. Udostępnianie danych osobowych

- Dane osobowe udostępnione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim wbrew przepisom prawa;

- Dane osobowe będą udostępnione podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora:

-> usługi informatyczne lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie serwisu; 

-> usługi rachunkowe;

-> usługi prawne.

Podmioty takie przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora oraz przepisami prawa.

- Poza wymienionymi podmiotami dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. 

Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

8. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.

9. Skarga

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

10. Postanowienia ogólne

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

11. Pliki cookies

W serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Korzystając z witryny, wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystywanie przez Administratora plików cookies w celu zapewnienia wygody podczas przeglądania tego serwisu. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki.

 

 

Call Now Button