Click here for English version

 

Dla klientów biznesowych oferujemy:

⇒ odbiór z lotniska bezpośrednio z hali przylotów z imienną tabliczką lub logo firmy

⇒ anglojęzycznego kierowcę

⇒ elegancko ubranego kierowcę

 

W przypadku zainteresowania ofertą transferu biznesowego prosimy o skorzystanie z formularza

BIZNES zapytanie o cenę

 

Biznes zapytanie o cenę

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, staramy się odpowiadać jak najszybciej


ZAWSZE ODPOWIADAMY na zapytania via e-mail, dlatego prosimy o sprawdzenie poczty także w spamie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Zapoznałem/am się i akceptuję politykę prywatności znajdującą się pod adresem: Polityka prywatności

   

 

 

For business customers we do offer:

⇒ pick up from the airport directly from arrival hall with name plate or company's logo

⇒ English speaking driver

⇒ elegant driver

If you are interested in business transfer offer kindly ask you to use following form

Business query

Business query

Kindly ask you to fill in the following form please, we will contact you ASAP


WE ALWAYS REPLY on queries via e-mail, therefore kindly ask you to check spam folder as well.

I hereby agree for processing the following personal information in accordance with the GDPR. I accept Privacy policy

Call Now Button